שֵׂכֶל טוֹב יִתֶּן חֵן , משלי יג, טו

במקומות רבים מתקיימים פעילויות לטובת הציבור והפרט. מקומות אלו יש ומטרתם לסייע לכל אדם דוגמת בתי ספר, אולמות קבלת קהל בשירות הציבורי והעסקי, מרפאות, בתי חולים, מוסדות חינוך, רשויות מקומיות ויש שמטרתם לסייע לאנשים הנמצאים במצוקה זמנית או מתמשכת אנשים הנזקקים לשרותי מוסדות וארגונים כגון בתי חולים, מעונות, פנימיות , מקלטים וכדומה

לאלו וגם לאלו  פועל הצוות המקצועי במקום לספק צרכיהם ככול האפשר ובמומחיות הנדרשת.

אנו ב " תמונה בהוקרה" מאמינים כי גם לאווירה לעיצוב ולנראות יכולה להיות השפעה רבה על מצב הרוח, הרגשות, האנרגיות, ההתנהגות וההצלחה.

בואו, פעלו אימרו תודה באמצעות "תמונה בהוקרה" ובאותה עת תעזרו לשנות את התמונה

קיבלתם שרות, טיפול  הגידו תודה בתמונה ושנו את האווירה.

אנו קוראים לך לרכוש תמונות מגלריית התמונות שנתרמו ע"י צלמים ישראלים על מנת שנוכל יחד "לשנות את התמונה"  למוסדות/ארגונים/חברות הנותנים שרות לציבור, ארגונים חברתיים, מרפאות, בתי חולים, מוסדות חינוך, פנימיות , מקלטים רשויות מקומיות וכדומה (להלן "הארגונים" או "ארגון").

לתמונה שתרכשו ניתן להוסיף, ללא עלות, מכתב נלווה קצר.

תוכלו לרכוש תמונה לכם או לקרוביכם אנחנו ב"תמונה בהוקרה" נממן מכספי הרכישה הפקת תמונות כתרומה למוסדות.

"תמונה בהוקרה"  תטפל בהדפסת התמונה ושליחתה לנמען , השרות ניתן במחיר מוזל במיוחד, המכסה את עלות שרותי אתר, הדפסה ומשלוח של תמונה לכתובת המקבל.

תנאי רכישה והחזרות

 1. רוכש/תורם – אדם המבצע רכישה באתר.
 2. רכישה
  • א. הזמנה לצורך תרומת פריט ותשלום עבור עלות שרותי אתר, הדפסה ומשלוח של תמונה לכתובת המקבל – מוסדות/ארגונים/חברות הנותנים שרות לציבור, ארגונים חברתיים, מרפאות ובתי חולים, מוסדות חינוך, רשויות מקומיות וכדומה (להלן "הארגונים" או "ארגון").
  • ב. הזמנה ותשלום עבור עלות שרותי אתר , הדפסה ומשלוח תמונה לנמען שאינו ארגון. לסכום המוצר, הנקוב לאפשרות א' , יתווסף סכום הכלול במחיר המוצג.
 3. ביטול עסקה דין העסקה כעסקת טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות, התמונות מועברות מיד להדפסה ואינן מצויות במלאי. לא ניתן לבטל את העסקה.
 4. במקרה בו המוצר הגיע לנמען פגום או סופק בטעות מוצר שלא הוזמן יפעל ספק השירות לתיקון ואספקת מוצר כפי שהוזמן.
 5. התמונות מודפסות ע"ג בד קנווס, תוך בקרת איכות קפדנית, ממוסגרות ומוכנות לתליה.
 6. בפינה תחתונה של התמונה יופיע לוגו "תמונה בהוקרה" המעיד על איכות ומקוריות.
 7. מחיר יחידת הנו אחיד ואינו תלוי בגודל המוצר. אפשר שבקרת מעבדת הדפוס תחליט כי התמונה לא ניתנת להדפסה באיכות הראויה בגודל המוזמן. במקרה כזה נפנה למזמין לקבל הנחייתו כגון להדפיס בגודל אחר או לבטל ההזמנה.
 8. בעת שליחת תמונה מודפסת לארגון/לנמען יצורף מכתב מלווה, במכתב תודפס הקדשת התורם אם נכתבה הקדשה.
 9. מובהר כי למפעילי מיזם "תמונה בהוקרה" (להלן "האתר") האחריות לספק את התמונה/ות המוזמנות לכתובת הנמען שסופקה ע"י המזמין , אין האתר אחראי על תליית התמונה , מיקום התלייה משך הזמן שתהיה תלויה וכדומה. הדבר נתון לשיקול דעתו של מקבל התמונה.
 10. לכל תשלום תופק קבלה וחשבונית כחוק.
 11. התשלומים מתבצעים באמצעות שרות ייעודי לסליקת כרטיסי אשראי ובאמצעות שרות התשלומים PayPal .
 12. תהליך הרכישה מאובטח ומוצפן. באתר לא נקלטים וכמובן לא נשמרים פרטי כרטיסי האשראי של הרוכשים.

 

תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר תמונה בהוקרה (להלן האתר). הסכם זה הוא ביני/בינינו (“אני”, “אנו”, “אנחנו”, “הלקוח”) לבין מפעילת מיזם "תמונה בהוקרה", עובי הקורה שרותי ניהול ת.ד. 217 שוהם (להלן "תמונה בהוקרה"). במקרה של מינוי ארגוני, אני, באישורי להסכם זה, מאשר שאני נציג מוסמך של הארגון המשתמש (“הארגון”). השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, והשימוש הנמשך באתר מייצג את הסכמת הלקוח לתנאים אלה. באשר הלקוח הינו לקוח פרטי, הרי שהוא מקבל את התנאים האלה מטעם עצמו, והתייחסויות ברבים הינן כדין התייחסויות ביחיד. באשר הלקוח הינו ארגון, הרי שהוא נחשב לנציג מוסמך של הארגון ומקבל את התנאים בשם הארגון.

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

בתנאים אלה, המונח “תוכן“, או “תכנים” כולל מידע מכל מין וסוג והמועבר בכל סוג מדיה, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

השימוש באתר
הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של "תמונה בהוקרה" לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין להציג תכנים ומידע מהאתר בתוך מסגרת (Frame), חבויה או גלויה.

קישורים
אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (“קישור עמוק”) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

"תמונה בהוקרה" רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

יתכן ותמצא באתר קישורים (‘לינקים’) לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי "תמונה בהוקרה", או מטעמה ו"תמונה בהוקרה" איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת "תמונה בהוקרה" לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. "תמונה בהוקרה" אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

"תמונה בהוקרה" איננה מתחייבת כי הקישורים (‘לינקים’) שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. "תמונה בהוקרה" רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

תכנים
באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת צלמים, תגובות לפוסטים  בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך – בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של מערכת "תמונה בהוקרה". מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

"תמונה בהוקרה" מעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאית "תמונה בהוקרה" לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

"תמונה בהוקרה" אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת "תמונה בהוקרה" או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:

 • כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב;
  סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
 • כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
 • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

"תמונה בהוקרה" רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, ב"תמונה בהוקרה" או במי מטעמה. בנוסף, "תמונה בהוקרה" תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות "תמונה בהוקרה" לפי כל דין.

החליטה "תמונה בהוקרה" לפרסם תוכן שמסרת – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.

"תמונה בהוקרה" מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתר. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של "תמונה בהוקרה", ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים.

תנאי פרטיות
חלק מהשירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש/י למסור מידע אישי, כדוגמת שמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. "תמונה בהוקרה" שומרת פרטים אלו אך ורק לצורך התקשורת עמך בעתיד.
בכל עת תוכל ללבקש הסיר את עצמך מרשימת הדיוור ולהפסיק לקבל התכתבויות עתידיות.

שירותים טעוני רישום
"תמונה בהוקרה" רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית "תמונה בהוקרה" לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע ב"תמונה בהוקרה" או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של "תמונה בהוקרה";
אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;
אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום .
אם יש לך חוב כספי ל "תמונה בהוקרה", או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

תכנים מסחריים
אפשר שהאתר יכלול תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

"תמונה בהוקרה" לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. "תמונה בהוקרה" אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. "תמונה בהוקרה" איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

זכויות קניין
כל זכויות הקניין הרוחני של האתר והשייכות אליו, כולל זכויות יוצרים באתר וכל התכנים שלו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) – כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העיצוב של האתר, הקוד עליו הוא מבוסס, התוכנה שלו, הקבצים הגרפיים שלו, הטקסט שלו, סרטוני הווידיאו שבו, כל הפורמטים והמרכיבים שלו וכל חומר אחר הכלול בו (“תכני האתר”) – שמורים ל"תמונה בהוקרה". אסור להפיץ, לשכפל, להעתיק, להציג בפומבי, להעביר לציבור ,להעביר לצד ג’ , לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, או לעשות שימוש אחר כלשהוא מלבד המותר בהתאם לתנאים אלה בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ"תמונה בהוקרה",

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

"תמונה בהוקרה" אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

הגבלת אחריות
התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "תמונה בהוקרה" בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.

"תמונה בהוקרה" לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את "תמונה בהוקרה" בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

"תמונה בהוקרה" אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתר תהיה היענות. "תמונה בהוקרה" אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. "תמונה בהוקרה" לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

"תמונה בהוקרה" לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, אשר עלול להיגרם למשתמשים או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה משימוש באתר או מהסתמכות על מידע המופיע בו או שנאסף ממנו.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. "תמונה בהוקרה" אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. "תמונה בהוקרה" לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

"תמונה בהוקרה" אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי "תמונה בהוקרה" או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל "תמונה בהוקרה" או אצל מי מספקיה. במקרים כנ”ל, "תמונה בהוקרה" תעשה כמיטב יכולתה לחדש את השירות מהר ככל האפשר.

למעט המצוין אחרת במפורש או המוגבל ע”י החוק, האחריות של "תמונה בהוקרה" כלפי הלקוח, בין אם חוזית, נזיקית (כולל רשלנות), או כל עילה אחרת, לא תעלה בשום מקרה על הסכומים ששילם הלקוח ל"תמונה בהוקרה" עבור זכות השימוש. בשום מקרה לא תהיה "תמונה בהוקרה" אחראית כלפי הלקוח בגין מידע שאבד או ניזוק, אובדן הכנסות, אובדן רווחים, חוסר יכולת להשתמש בתוכנה, עלויות רכישה של מוצרים מחליפים או בגין נזקים מיוחדים, עקיפים, תוצאתיים, נלווים או פיצויים עונשיים, ללא קשר לאופן בו קרו וללא קשר לרעיון האחריות העולה בדרך כלשהיא מתנאים אלה. הגבלת אחריות זאת תחול גם במקרה בו נודע ל"תמונה בהוקרה" על האפשרות לקרות הנזקים הנ”ל ומבלי להתחשב באופי הסיבה לפעולה או לטענה. הגבלת האחריות הנ”ל והחרגת נזקים כלשהם תחול מבלי להתחשב ביעילותם או הצלחתם של סעדים אחרים

ל"תמונה בהוקרה" תהיה שמורה הזכות להפסיק את השירותים המסופקים ע”י האתר ללא אזהרה או הודעה מוקדמת. "תמונה בהוקרה" לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ כתוצאה מהפסקה של השירותים כנ”ל.

שיפוי
הלקוח מסכים להגן ולשפות את "תמונה בהוקרה" (וכל אחד מחברות האם, חברות הבת, החברות הקשורות, העובדים, הסוכנים, ספקי התוכן צד ג’ או ספקי רשיונות, ואת חברי ההנהלה, המנהלים, העובדים והסוכנים שלהם בהתאמה) פיצוי מלא בגין כל תביעה, חבות, הוצאה, כולל שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, וכל החיובים העלולים להיגרם בגין הפרתו של תנאי כלשהוא מתנאים אלה או תנאי חוקי כלשהוא. בנוסף, תשפה את "תמונה בהוקרה", עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

שינויים בהספקת השרות
"תמונה בהוקרה" תוכל לשנות מעת לעת את האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "תמונה בהוקרה" או כל צד שלישי הקשור לשרות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית "תמונה בהוקרה" להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. "תמונה בהוקרה" תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק "תמונה בהוקרה" את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

העלאת תמונות ותנאי שימוש צלמים

 1. אדם המעלה תמונה לאתר (להלן "צלם") מאשר בעצם העלאת התמונות כי הוא בעל זכויות היוצרים של התמונה לפי כל דין. אין להעלות תמונה ללא קיום בעלות עליה הכוללות זכויות יוצרים, מעלה התמונה מסכים להוכחת זכויות היוצרים אם יידרש.
 2. מנהלת האתר (להלן "האתר") רשאית, מכוח הרשאה המוקנית בעצם פעולת העלאת קובץ התמונה לאתר, להשתמש בקובץ התמונה שהועלה לקידום מטרות האתר כמפורט בדף "אודות" , אפשר שמטרות האתר יעודכנו מעת לעת.
 3. הגדרת דמי שרות ותרומה שייגבו מרוכשים / תורמים
  1. תשלום עבור שרותי האתר דוגמת אחסון, אחזקה, הדפסה ומשלוח של תמונה למוסדות/ארגונים/חברות הנותנים שרות לציבור, ארגונים חברתיים, מרפאות ובתי חולים, מוסדות חינוך, רשויות מקומיות וכדומה (להלן "הארגונים" או "ארגון").
   הרוכש (תורם) משלם עבור עלות שרותי האתר עד להעברת התמונה לארגון.
  2. תשלום עבור עלות שרותי אתר , דוגמת אחסון, אחזקה, הדפסה ומשלוח של תמונה לנמען שאינו ארגון בתוספת סכום קבוע, תוספת המחיר תיצבר בקופה ייעודית להדפסת תמונות ומסירתן לארגונים שגילו עניין בתמונות באתר.
 4. צלם יוכל להסיר תמונה שהעלה לאתר בכל עת, בכפוף לזמינות האתר, במקרה שבו הסיר תמונה התמונה לא תוצג עוד בגלריית התמונות באתר ולא תוצע למכירה בשום סוג של מכירה. אם לפני הסרת קובץ התמונה החל תהליך רכישת תמונה התהליך ימשך.
 5. הצלם מצהיר ומאשר כי אין בתמונות שהעלה תוכן או מראה שיש בהן פגיעה בפרטיות או בזכות קיימת של אחר, ו/או האסורים לפרסום ו/או העלולים לפגוע ברגשות פרט או ברגשות הציבור.
 6. אין להעלות תמונות בעלות אופי מיני, פורנוגראפי, צילום קטינים וכדומה.
 7. הצלם יודע ומאשר כי אפשר שתמונות שהועלו ישותפו באתרים ומדיות חברתיות ע"י גולשים באתר.
 8. האתר לא יעביר לצד שלישי עותק קובץ מקורי של התמונה אלה למטרות הקשורות לפעילות האתר כגון העברה לבית דפוס לצורך הדפסת תמונה.
 9. קבצי תמונות שהועלו לאתר יוצעו ל"מכירה" לשם תרומתן כתמונות מודפסות לארגונים ן/או לצורך איסוף כסף למימון תרומת תמונות.
 10. לצלם אין מחויבות כספית כל שהיא לחלק כלשהו בתהליך הרכישה,ההדפסה ואספקת התמונה לנמען או הארגון מקבל התרומה.
 11. האתר רשאי להשלים פרטים חסרים לתמונה כגון שם /כותרת תמונה – אם לא נקבע ע"י הצלם וכן תגיות ושיוך לקטגוריות. כ"כ רשאי האתר להסיר קובץ תמונה, תמונות או גלריית צלם ע"פ שיקול דעת המנהלת.
 12. פרטי הצלם יוצגו באתר ע"ג התמונה בתצוגת גלריה ובאזור האישי של הצלם. שם הצלם לא יודפס על התמונה.
 13. צלם , ככול משתמש, מסכים ומחוייב לתקנון, תנאי רכישה, ותנאי שימוש כמפורט במסמך זה ואין בתת פרק זה "תנאי העלאת תמונות וזכויות יוצרים" כדי לסייג מחויבות כל שהיא באתר זה.

בוררות וסמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים באתר, תובא בפני בורר אשר יהיה עו”ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו”ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ”ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות חיפה והצפון בישראל.

פנה אלינו
"תמונה בהוקרה" מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן פוגע מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

דרכי פניה ראה בלשונית צור קשר