קליפ זה מציג איך החל הרעיון למיזם "תמונה בהוקרה", כמובן שמטרתינו שינוי האווירה בכל המרחב הציבורי ולאו דווקא בבתי חולים,
אנו מוקירים את התעניינותך במיזם "תמונה בהוקרה".