מתנות מקוריות ומיוחדות - תרומת תמונות לקהילה ורכישה לשימוש פרטי


"שלושה מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים" (בבלי, ברכות נז ע"ב).
אנו מאמינים כי הקפדה על עיצוב נעים ואסתטי של כל מקום ... יש בכוחם להשרות בו אווירה נעימה שתתרום לרווחתם הרגשית של כל הבאים בשעריו.


כל רכישה באתר בין אם למוסד ציבורי או לצורך פרטי מהווה תרומה לקהילה.
תמונות הן מתנות מקוריות וביכולתן להביע רגש תחושות ואווירה. תרומת תמונות משפיעה על המקבל הנותן והסביבה.